App udvikling

Gør din idé til virkelighed

Uanset hvilken idé der udvikles til en app, har vi den nødvendige erfaring og know-how til at få projektet i mål. Vi har lavet løsninger for startups, store etablerede udenlandske virksomheder, og alt ind imellem.

Øget kundeservice – nye muligheder
Ofte – men ikke altid- kan en app være et rigtig godt supplement til at fastholde kunder, ved at tilbyde dem service og ydelser de ikke på samme måde kan få på traditionel vis via f.eks. en hjemmeside.

Lettere arbejdsgange – øget effektivitet
I forhold til virksomhedens interne kommunikation, kan en app give medarbejderne mulighed for at tilgå eksisterende systemer, på steder og tidspunkter hvor det ikke før var muligt. Med udstyr medarbejderne er fortrolige med, kan de hente, oprette og opdatere informationer i real-time.

Næste skridt
Ønsker I noget sparring om en idé eller leder I efter lige den løsning der kan give jer et forspring over konkurrenterne, tilbyder vi et gratis og uforpligtende møde. Ofte kan vi stille nogle spørgsmål og komme med noget input af teknisk karakter, som i kombination med jeres viden om jeres virksomhed og kunder, kan give jer stof til eftertanke til de næste skridt i projektet.

System integration

Systemintegration og automatisering

Udfordringen

Knopskydningen af it systemer i en moderne virksomhed er et velkendt fænomen. Som regel findes der det altoverskyggende økonomisystem (ERP) og dette suppleres af diverse cloud baserede løsninger til f.eks kundestyring (CRM), samt diverse egenudviklede systemer. Derudover kommer virksomhedens hjemmeside, som også er en stor datakilde. Uden integration befinder hver af disse datakilder sig i deres egen lukkede silo, hvilket besværliggør vedligeholdelse af data (input) og afrapportering (output). Ofte skal identisk data vedligeholdes manuelt i flere systemer, hvilket giver anledning til fejl. Desuden kræver effektiv rapportering ofte data fra flere kilder på samme tid. Derfor kan data ikke længere befinde sig i en lukket silo, men skal bruges på tværs systemerne, for at virksomheden kan få maksimalt udbytte af sine informationer.

Integration og automatisering

Integration af IT systemer er ofte dén udvikling der hurtigst tjener sig selv hjem igen. Medarbejdere sparer tid, fejl bliver elimineret, og det nyeste data er tilgængeligt med det samme. Vi har for eksempel bygget mindre løsninger på tre dage som har sparet en medarbejder tre timers arbejde om dagen. Vi har stor erfaring med at integrere mange forskellige typer af systemer (ERP, CRM, logistik, planlægning, og mange flere) af både nyere og ældre dato. Vi har bl.a. erfaring med C5, NAV, Dynamics CRM, E-conomic, Dinero og Azure.

Har I brug for nogle friske øjne på jeres processer, så kontakt os. Det er helt uforpligtende.

Dynamics CRM

Rådgivning - Udvikling - Integration

Tilretning og videreudvikling af Dynamics CRM

Plugins, Javascript, Workflows. Skal I have tilrettet jeres Dynamics CRM så det passer til jeres arbejdsgange istedet for omvendt? Så kan vi hjælpe. Vi har omfattende erfaring med Microsoft Dynamics CRM, både i forhold til tilretning af selve installation, men også i forhold til at integrere med andre systemer.

 

System udvikling og konsulentbistand

Hvad kan vi?

Vi kan mange ting, og her er nogle af dem:

 • Behovsafdækning, system design og udvikling af kravspecifikationer
 • Projektledelse fra start til slut
 • iOS, Android og Windows Phone udvikling i både native og cross platform (Xamarin)
 • C#, Swift, Objective-C, Java, HTML5, Jquery, JavaScript, Knockout, CSS, bootstrap
 • ASP.NET MVC og Webforms
 • Visual Studio, Xamarin Studio og Android Studio
 • Dynamics C5 og Dynamics CRM
 • Microsoft SQL og MySQL
 • Grafisk design og layout

Eksempler på hvad vi har lavet og teknologier vi har benyttet:

 • Brug af Parse og Azure Mobile Services som backend for apps
 • Integration af ePay betalingssystem i apps med abonnementsbetaling
 • SMS integration med Twilio
 • Single Page Applications (SPA) baseret på ASP.NET MVC og Knockout
 • Udvikling og tilretning af Dynamics CRM
 • Integration og dataudveksling med Dynamics CRM
 • Udvikling af kundeportal til Dynamics CRM